Reorganizare/ Insolventa
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult

Fuziuni / Divizari

Operatiunile de divizare/ fuziune se pot indeplini independent conform prevederilor L.31/1990 sau in contextul reorganizarii judiciare reglementata de L.85/2006.

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societăţi comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ şi de pasiv la una dintre societăţi sau înfiintarea unei noi societăţi comerciale în scopul comasarii activitatilor.

Fuziunea societăţilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:
1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societăţi comerciale de catre o alta societate comerciala.
2. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multe societăţi comerciale pentru a alcatui o societate comerciala noua.

Divizarea se face prin împartirea integrala a elementelor de activ şi de pasiv ale unei societăţi comerciale care îsi înceteaza existenta, între doua sau mai multe societăţi comerciale existente ori care iau fiinta.

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare a societăţilor comerciale care îsi înceteaza existenta, şi transmiterea universala a elementelor lor de activ şi de pasiv catre societatea sau societăţile comerciale beneficiare, în starea în care se afla la data fuziunii sau a divizarii.

Procedurile de înregistrare a celor două modalităţi de reorganizare a societăţilor comerciale sunt prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată şi modificată şi detaliate în Ordinul nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora.

Legislaţie incidentă în materie:

  • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale
  • Legea 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acstora.

Inapoi