Reorganizare/ Insolventa
Fonduri Europene Arad
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult


FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE

Uniunea Europeana Sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea discrepanţelor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Regulile generale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 din iulie 2006, care defineşte regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Pentru perioada 2007-2013, României i-au fost alocate 30 de miliarde de euro.

INVESTITII POSIBILE

Fondurile Europene pot fi accesare de către beneficiari publici sau privați, de la persoane fizice și până la autorități publice locale.

Sunt finanțate o varietate de domenii și activități, atât în mediul urban cât și în cel rural. Pentru fiecare activitate in parte sunt detaliate valoarea maximă a sprijinului, procentul de cofinanțare al beneficiarului, perioada în care trebuie finalizată investiția, beneficiarii eligibili pentru măsura respectivă. 

Sera de legume
Citeste despre:
Programul National de Dezvoltare Rurala
Programul Operational Regional
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Programul Operational Sectorial de Mediu
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

SERVICII

EUROCONSULT vă oferă sprijin la elaborarea proiectelor de investiţii, care vor putea fi finanţate prin: Programe de Finanţări Nerambursabile ale Uniunii Europene, Finanţări Rambursabile gestionate de instituţiile financiare din România şi din străinătate, Alte Finanţări Nerambursabile şi Rambursabile.

Sprijinul constă în:
 • Evaluarea economico- financiară, managerială- administrativă, a propunerilor investiţionale
 • Studii de oportunitate
 • Identificarea surselor de finanţare, analiza alternativelor de investiţii
 • Analiza eligibilităţii organizaţiei prin prisma unui program de finanţare
 • Realizarea documentaţiei necesare obţinerii finanţării
  • Scrierea cererii de finantare
  • Studii de fezabilitate
  • Plan de afaceri
  • Analize SWOT
  • Strategii de marketing
  • Analize cost-beneficiu
 • Susţinerea dosarului de finanţare
 • Asistenţă pentru obţinerea surselor proprii, de cofinanţare a proiectului
 • Pregătirea, verificarea dosarelor de achiziţie şi a dosarelor de plăţi

Întocmirea dosarelor de licitaţie, organizarea procedurilor de contractare a lucrărilor, consultanţă pentru derularea procedurilor de achiziţie şi pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarul proiectului,

Asistenţă pe durata întregului proces de finanţare şi implementare a proiectului.

Dacă aveți întrebări vă rugăm să consultați Glosarul de Termeni.