Reorganizare/ Insolventa
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult

Reorganizări judiciare

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi captate, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă.

În temeiul prevederilor Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, societatea noastră poate efectua evaluări obiective şi amănunţite ale situaţiei economice şi juridice a debitorului, pe baza acestora putând formula puncte de vedere pertinente cu privire la şansele de reorganizare a activităţii sau cu privire la necesitatea intrării în procedura falimentului.

Pe baza analizelor anterior amintite, administratorul judiciar poate întocmi el însuşi planul de reorganizare sau poate să colaboreze cu debitoarea sau cu creditorii la realizarea acestui plan.

Principiile care guvernează activitatea noatră în procedura reorganizării judiciare:

  1. Principiul procedurii concursuale – conform art. 2 din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, scopul acestei proceduri este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului”. Astfel, ca ţi în cazul procedurilor de faliment, administratorul judiciar trebuie să acorde o atenţie egală tuturor creditorilor şi să adopte o poziţie echidistantă şi echilibrată faţă de creditori şi faţă de toţi ceilalţi participanţi la procedură.
  2. Principiul respectării prevederilor legale – societatea noastră îşi desfăşoară activităţile aferente calităţii de practician în insolvenţă cu respectarea şi aplicarea riguroasă a legislaţiei din domeniu
  3. Principiul urmăririi respectării şi aplicării planului de reorganizare de către societatea debitoare şi al supravegherii activităţii debitoarei pe durata perioadei de reorganizare – ulterior aprobării prin vot a planului de reorganizare de către creditori, administratorul judiciar are obligaţia de a supraveghea aplicarea şi respectarea întocmai a măsurilor propuse prin plan, putând semnala,corecta sau sancţiona orice abateri de la obligaţiile asumate prin planul de reorganizare.

Legislaţie incidentă în materie:

  • Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei
  • Regulamentul CE nr.1346/2000

Inapoi